Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanThai AirwaysJ051805 ทัวร์ญี่ปุ่น สนามบินชิโตเซ่ (เกาะฮอกไกโด) ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล)  สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน  โนโบริเบทสึ  หุบเขานรก  ถนนช้อปปิ้งโกคุราคุ โนโบริเบทสึ  คิโรโระ สกี รีสอร์ท (เล่นสกี)  คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี โรงงานช็อกโกแล็ต ซัปโปโร  ตลาดนิโจ  ศาลเจ้าฮอกไกโด  อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า  หอนาฬิกา  สวนสาธารณะโอโดริ  ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ เรร่า เอาท์เล็ต (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 %” + free wifi on bus

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
11-15 มกราคม 61 (เต็มกรุ๊ป) ราคา: 41,900.- 
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น