Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

HokkaidoThai AirwaysJ2817177 ทัวร์ญี่ปุ่น ชิโตเสะ หุบเขานรกจิโกกุดานิ ”ทะเลสาบโทยะ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน สวนหมีโชวะชินซัง ลานกิจกรรมหิมะ เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  ศาลเจ้าฮอกไกโด โรงงานช็อกโกแลต ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ MITSUI OUTLET อิสระเต็มวัน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ ผ่อนคลายกับออนเซ็น ต้นตำรับญี่ปุ่นแท้ พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ +เดินทางโดยสายการบิน  THAI AIRWAYS สะสมไมล์ 50 %

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: เต็มกรุ๊ป ราคา: 50,900.-