Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

JapanThai AirwaysJ4517156 ทัวร์ญี่ปุ่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สนามบินชิโตเซ่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ชมทำเนียบรัฐบาลเก่า หอนาฬิกา ช้อปปิ้งย่านทานูกิโคจิ + ย่านซูซูกิโนะ ศาลเจ้าฮอกไกโด เมืองโอตารุ คลองโอตารุ ถนนซาไกมาจิ ภูเขาโยเตอิ สวนน้ำแร่ฟุกิดาชิ ทะเลสาบโทยะ ภูเขาโชวะชินซัง เมืองโนโบริเบ็ทสึ จิโกกุดานิ เอาท์เล็ต (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) wifi free on bus + ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ “แช่น้ำแร่ออนเซ็น”

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 60 ราคา: 37,900.-(ปรับราคาจาก 38,900 บาท)
Download โปรแกรมทัวร์ญี่ปุ่น