Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

IndiaSPICEJETID511702 ทัวร์อินเดีย หมู่บ้านพาฮาแกม สนุกสนามกับการขี่ม้าชมหุบเขาพาฮาลแกม (Pahalgam) (ค่าม้าไม่รวมในรายการทัวร์ กุลมาร์ค นำท่านขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 ล่องเรือสิคารา โซนามาร์ค ชม กราเซียน้ำแข็งโซนามาร์ค  ชมโรงงานพรมเปอร์เซีย บ้านเรือในทะเลสาบ ชมจามามัสยิด 

สายการบิน SPICEJET
วันเดินทาง:  กันยายน 60 ราคา: 29,900.- (เต็มทุกกรุ๊ป)
Download โปรแกรมทัวร์อินเดีย