Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์อินเดีย พร้อมนำเที่ยว เดินทางสู่เมืองแห่งศาสนา ประตู่สู่ ทัวร์แคชเมียร์ India Tour

รายการทัวร์อินเดีย ทัวร์แคชเมียร์ และวันเดินทางที่เปิดรับได้ทั้งหมด ดูได้ด้านล่างนี้

IndiaSPICEJETID511703 ทัวร์อินเดีย พระราชวังแห่งสายลม “Hawa Mahal” ตลาดฮาวามาฮาลบาซาร์ (Hawa Mahal Bazaar ป้อมปราการแอมเบอร์ ซิตี้พาเลส ชมหอดูดาวจันตาร์มันตาร์ เมืองอัครา ชมทัชมาฮาล ชมพระราชวังอัคราฟอร์ด  (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ)

สายการบิน SPICEJET
วันเดินทาง: 
 ธันวาคม 60 ราคา: 21,900.- (เต็มทุกกรุ๊ป)
Download โปรแกรมทัวร์อินเดีย

IndiaSPICEJETID511702 ทัวร์อินเดีย หมู่บ้านพาฮาแกม สนุกสนามกับการขี่ม้าชมหุบเขาพาฮาลแกม (Pahalgam) (ค่าม้าไม่รวมในรายการทัวร์ กุลมาร์ค นำท่านขึ้นเคเบิลคาร์เฟส 1 ล่องเรือสิคารา โซนามาร์ค ชม กราเซียน้ำแข็งโซนามาร์ค  ชมโรงงานพรมเปอร์เซีย บ้านเรือในทะเลสาบ ชมจามามัสยิด 

สายการบิน SPICEJET
วันเดินทาง:  กันยายน 60 ราคา: 29,900.- (เต็มทุกกรุ๊ป)
Download โปรแกรมทัวร์อินเดีย

IndiathaismileID511701 ทัวร์อินเดีย เมืองชัยปุระ-ขึ้นรถจิ๊บและ ชมป้อมปราการแอมเบอร์ แวะชมและถ่ายรูป พระราชวังกลางน้ำ จาร์ มาฮาล ชม พระราชวังหลวง“City Palace ชมหอดูดาวจันตาร์มันตาร์ เมืองอัครา ชมทัชมาฮาล ชมพระราชวังอัคราฟอร์ด ช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรม พระราชวังแห่งสายลม 

สายการบิน THAI SMILE
วันเดินทาง: 
 60 ราคา: 19,900.- (ปิดทุกกรุ๊ป)
Download โปรแกรมทัวร์อินเดีย