Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

Hongkong
Hongkong-AirlinesHK281705
ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน เซิ่นเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก หวี่หนี่ มาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล ชมเดอะเวเนเชี่ยน จูไห่ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ วัดแชกงหมิว  ชอ้ปป้ิงนาธาน (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)

สายการบิน HONG KONG AIRLINES
วันเดินทาง: 6-9 เมษายน 61 ราคา: 17,999.- (ปรับลดจาก 19,999.-)
วันเดินทาง:
 20-23 เมษายน 61 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง: 
27-30 เมษายน 61 ราคา: 16,999.-

วันเดินทาง: 4-7, 11-14, 18-21, 25-28 พฤษภาคม 61 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง: 
26-29 พฤษภาคม 61 ราคา: 16,999.-

วันเดินทาง: 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 มิถุนายน / 29 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 61 ราคา: 15,999.-

วันเดินทาง: 6-9, 13-16, 20-23 กรกฎาคม 61 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง: 
27-30 กรกฎาคม 61 ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง: 3-6, 17-20, 24-27 สิงหาคม / 31 สิงหาคม-3 กันยายน 61 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง: 
10-13 สิงหาคม 61 ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง: 7-10, 14-17, 21-24 กันยายน 61 ราคา: 15,999.-

วันเดินทาง: 19-22, 26-29 ตุลาคม 61 ราคา: 15,999.-