Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

HongkongHK281627 ฮ่องกง Avenue of Star A Symphony of Lights เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน CiTYGATE OUTLET ดิสนีย์แลนด์ นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

สายการบิน EMIRATES
วันเดินทาง: 30 สิงหาคม-1 กันยายน / 31 สิงหาคม-2 กันยายน 61 ราคา: 16,999.- (ปรับลดจาก 18,999.-)

วันเดินทาง: 7-9, 14-16, 21-23 กันยายน 61 ราคา: 16,999.- (ปรับลดจาก 17,999.-)

วันเดินทาง: 5-7, 6-8, 19-21, 20-22, 21-23, 26-28, 27-29 ตุลาคม 61 ราคา: 18,999.-
วันเดินทาง: 
12-14 ตุลาคม 61 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง: 
13-15 ตุลาคม 61 ราคา: 20,999.-