Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

HongkongHK281627 ฮ่องกง Avenue of Star A Symphony of Lights เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน CiTYGATE OUTLET ดิสนีย์แลนด์ นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

สายการบิน EMIRATES
วันเดินทาง: 19-21 มกราคม 61 ราคา: 17,900.-

วันเดินทาง:
 3-5 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 18,900.-
วันเดินทาง: 
16-18 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 21,900.-
วันเดินทาง:
 17-19 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 19,900.-

วันเดินทาง:
 9-11 มีนาคม 61 ราคา: 17,900.-
วันเดินทาง: 
16-18, 23-25, 24-26 มีนาคม/ 30 มีนาคม-1 เมษายน 61 ราคา: 18,900.-

วันเดินทาง: 
20-22, 21-23, 27-29, 28-30 เมษายน 61 ราคา: 18,900.-
วันเดินทาง:
 6-8, 15-17 เมษายน 61 ราคา: 21,900.-
วันเดินทาง: 
13-15, 14-16 เมษายน 61 ราคา: 25,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง