Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

HongkongcxHK281621 ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน Citygate Outlet A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รี พลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง กรุงเทพฯ (อิสระอาหาร 2 มื้อ)

สายการบิน CATHAY PACIFIC
วันเดินทาง: 4-6, 18-20 สิงหาคม 60 ราคา: 17,900.- (ปรับลดจาก 18,900.-) 
วันเดินทาง: 25-27 สิงหาคม 60 
ราคา: 18,900.-
วันเดินทาง: 11-13 สิงหาคม 60 ราคา: 19,900.- (ปรับลดจาก 21,900.-)

วันเดินทาง: 1-3, 8-10, 22-24 กันยายน / 29 กันยายน-1 ตุลาคม 60 ราคา: 17,900.-

วันเดินทาง: 7-9, 13-15, 14-16 ตุลาคม 60 ราคา: 18,900.-
วันเดินทาง: 20-22, 21-23 ตุลาคม 60 ราคา: 21,900.-
วันเดินทาง: 27-29, 28-30 ตุลาคม 60 ราคา: 19,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง