HongkongEmiratesHK281928 ทัวร์ฮ่องกง ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค  รีพัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  ตลาดเลดี้มาร์เก็ต อิสระช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ! เมนูห่านย่าง

สายการบิน EMIRATES
วันเดินทาง: 5-7, 7-9, 14-16 กันยายน 62 ราคา: 9,999.-
วันเดินทาง: 6-8, 13-15, 20-22, 21-23, 27-29 กันยายน 62 ราคา: 10,999.-