Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

HongkongThai SmileHK281923 ทัวร์ฮ่องกง  กระเช้าลอยฟ้านองปิง  พระใหญ่ลันเตา  Citygate Outlets Mall วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  วัดหมั่นโหมว  เขา  VICTORIA  หาดรีพัลส์เบย์  ช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย  A Symphony of Lights วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ  Avenue of Stars (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ!! เมนูห่านย่าง

สายการบิน THAI SMILE
วันเดินทาง: 7-9 กันยายน 62 ราคา: 13,999.- (ปรับลดจาก 14,999.-) 
วันเดินทาง: 
14-16 กันยายน 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
21-23 กันยายน 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 11-13, 12-14 ตุลาคม 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
18-20, 19-21, 26-28 ตุลาคม 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 2-4, 9-11, 16-18, 23-25 พฤศจิกายน / 30 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 13-15 ธันวาคม 62 ราคา: 14,999.-