Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

HongkongHongkong AirlinesHK281914 ทัวร์ฮ่องกง  เกาะลันเตา  วัดโป่วหลิน  City gate Outlets  A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน จุดชมวิวเขาวิคตรอเรีย พีค  รี พัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)

สายการบิน HONGKONG AIRLINES
วันเดินทาง: 6-8 กันยายน 62 ราคา: 16,999.- (ปรับลดจาก 17,999.-)
วันเดินทาง:
20-22 กันยายน 62 ราคา: 17,999.-

วันเดินทาง:
14-16, 17-19, 18-20, 19-21, 20-22, 25-27 ตุลาคม 62 ราคา: 18,999.-