HongkongAir AsiaHK281911 ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน City gate Outlet วิคตรอเรีย พีค รีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  A Symphony of Lights มาเก๊า  วัดอาม่า  เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  วิหารเซนต์ปอล เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน  เวเนเชี่ยน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 24-26 สิงหาคม 62 ราคา: 9,999.-(ปรับลดจาก 15,999 บาท)
วันเดินทาง:
31 สิงหาคม-2 กันยายน 62 ราคา: 13,999.-(ปรับลดจาก 15,999 บาท) 

วันเดินทาง: 7-9, 14-16 กันยายน 62 ราคา: 13,999.-(ปรับลดจาก 14,999 บาท)  
วันเดินทาง: 21-23 กันยายน 62
ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 19-21, 26-28 ตุลาคม 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
12-14 ตุลาคม 62 ราคา: 18,999.-

วันเดินทาง: 2-4, 9-11, 16-18, 23-25 พฤศจิกายน / 30 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 62 ราคา: 15,999.-

วันเดินทาง: 5-7, 6-8, 8-10, 14-16, 21-23, 22-24 ธันวาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง: 28-30, 29-31 ธันวาคม 62 ราคา: 21,999.-
วันเดินทาง:
31 ธันวาคม-2 มกราคม 63 ราคา: 23,999.-

วันเดินทาง: 4-6 มกราคม 63 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
11-13 มกราคม 63 ราคา: 15,999.-