Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

HongkongEmiratesHK281852 ทัวร์ฮ่องกง  A Symphony of Lights เกาะลันเตา  วัดโป่วหลิน  CiTYGATE OUTLETS  ดิสนีย์แลนด์ นั่งรถรางพีคแทรม  ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค  รีพัลส์เบย์  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ)

สายการบิน EMIRATES
วันเดินทาง: 
24-26 พฤศจิกายน / 30 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 61 ราคา: 17,999.-
วันเดินทาง: 
29 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 61 ราคา: 16,999.-

วันเดินทาง: 2-4 ธันวาคม 61 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
1-3, 9-11, 13-15, 16-18 ธันวาคม 61 ราคา: 17,999.-
วันเดินทาง:
7-9, 14-16, 15-17, 21-23 ธันวาคม 61 ราคา: 18,999.-
วันเดินทาง: 30 ธันวาคม-1 มกราคม / 31 ธันวาคม-2 มกราคม 62 ราคา: 25,999.-