Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

HongkongHongkong AirlinesHK281848 ทัวร์ฮ่องกง กระเช้าลอยฟ้านองปิง  พระใหญ่ลันเตา  Citygate Outlets Mall ผ่านชมสะพานชิงหม่า วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เขา  VICTORIA  หาด REPULSE BAY   A Symphony of Lights ถนนนาธาน  อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) 

สายการบิน HONGKONG AIRLINES
วันเดินทาง: 15-17, 17-19, 22-24 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 14,999.- (ปรับลดจาก 15,999.-)
วันเดินทาง:
23-25 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 15,999.-

วันเดินทาง: 8-10 มีนาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
15-17, 22-24, 23-25, 29-31 มีนาคม / 30 มีนาคม-1 เมษายน 62 ราคา: 16,999.-