Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

HongkongHongkong AirlinesHK281848 ทัวร์ฮ่องกง กระเช้าลอยฟ้านองปิง  พระใหญ่ลันเตา  Citygate Outlets Mall ผ่านชมสะพานชิงหม่า วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เขา  VICTORIA  หาด REPULSE BAY   A Symphony of Lights ถนนนาธาน  อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) 

สายการบิน HONGKONG AIRLINES
วันเดินทาง:
17-19 พฤศจิกายน 61 ราคา: 14,999.- (ปรับลดจาก 15,999.-)

วันเดินทาง:
9-11, 14-16, 21-23 ธันวาคม 61 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
8-10 ธันวาคม 61 ราคา: 18,999.-
วันเดินทาง:
28-30 ธันวาคม 61 ราคา: 21,999.-
วันเดินทาง: 30 ธันวาคม-1 มกราคม / 31 ธันวาคม-2 มกราคม 62 ราคา: 23,999.-

วันเดินทาง: 11-13, 18-20, 25-27 มกราคม 62 ราคา: 15,999.-

วันเดินทาง: 15-17, 16-18, 17-19, 22-24, 23-25 กุมภาพันธ์ / 28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 62 ราคา: 15,999.-

วันเดินทาง: 8-10 มีนาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
15-17, 23-25, 29-31 มีนาคม / 30 มีนาคม-1 เมษายน 62 ราคา: 16,999.-