Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

HongkongHongkong AirlinesHK281847 ทัวร์ฮ่องกง  นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  CiTY GATE OUTLET  A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นั่งรถรางพีคแทรม  ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค  รีพลัสเบย์  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)

สายการบิน HONGKONG AIRLINES
วันเดินทาง:
30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 61 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
14-17, 20-23 ธันวาคม 61 ราคา: 19,999.-
วันเดินทาง:
28-31 ธันวาคม 61 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง:
29 ธันวาคม-1 มกราคม 62 ราคา: 26,999.-