Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

็Hong KongHongkong AirlinesHK281728 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง  วัดโป่วหลิน  CiTY GATE OUTLET  A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมค่าเข้า) นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ)  พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

สายการบิน HONGKONG AIRLINES
วันเดินทาง: 24-27 สิงหาคม 61 ราคา: 15,900.- (ปรับลดจาก 19,900.-) 
วันเดินทาง: 31 สิงหาคม-3 กันยายน 61
ราคา: 16,900.- (ปรับลดจาก 19,900.-)

วันเดินทาง: 12-15 ตุลาคม 61 ราคา: 21,900.-
วันเดินทาง:
20-23, 26-29 ตุลาคม 61 ราคา: 18,900.-