Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ราคาถูก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ Let's Go Hongkong ตลอดปี 2560 พร้อมนำเที่ยว ชิบ ช้อป กับรายการทัวร์ที่มาให้เลือก หลายเส้นทาง ราคาถูกสุด Hongkong Tour

!! ลูกค้าที่เคยเดินทางไป ประเทศดังต่อไปนี้ Isael / Afghanistan / Pakistan / Uzbekistan / Tajikistan / Turmenistan / Iran / Iraq / Turkey / Egypt / Saudi Arabia / Syria / Lebanon / Jordan / India / Sri Lanka / El and Leah / Libya / Sultan / Nigeria
ตั้งแต่วันที่ 01 JAN 2014 เป็นต้นมา จะไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปของประเทศจีนได้ ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น !! (แจ้งตอนจองเลยจ้า)

รายการทัวร์ฮ่องกง และวันเดินทางที่เปิดรับได้ทั้งหมด ดูได้ด้านล่างนี้

Hong KongEmiratesHK281727 ทัวร์ฮ่องกง วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  เจ้าพ่อกวนอู  ยอดเขา  VICTORIA PEAK   นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์  A Symphony of Lights อิสระตามอัธยาศัย ช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) อิสระช็อปปิ้งช้อปปิ้งย่านดัง อย่างจุใจ

สายการบิน EMIRATES
วันเดินทาง:
1-3, 2-4, 8-10, 9-11 กันยายน 60 ราคา: 12,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

MacauAir MacauHK151723 ทัวร์มาเก๊า มาเก๊า จูไห่ ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย ผ่านชมถนนคู่รัก จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล วัดผู่ถอ ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านหยก โชว์น้ำพุเต้นระบำ จูไห่ มาเก๊า วัดเจ้าแม่กวนอิม นั่งกระเช้าสู่ป้อมเกีย มรดกโลก GUIA FORTRESS ร้านขนมพื้นเมืองโบสถ์เซนต์พอล ผ่านชมองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล THE VENETIAN THE PARISIAN มาเก๊า (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

สายการบิน AIR MACAU
วันเดินทาง: 24-26 สิงหาคม 60 ราคา: 7,799.-
วันเดินทาง: 10-12, 17-19, 24-26 กันยายน 60 ราคา: 7,799.-
วันเดินทาง: 2-4, 9-11, 18-20, 23-25 พฤศจิกายน/ 30 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 60 ราคา: 7,799.-
วันเดินทาง: 7-9, 14-16 ธันวาคม 60 ราคา: 8,799.-
Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

HongkongEmiratesHK281715 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมโชว์อันตระการตา จูไห่ ฮ่องกง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน พิเศษ!! เมนู เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

สายการบิน EMIRATES
วันเดินทาง: 15-17, 16-18, 22-24, 23-25 กันยายน 60 ราคา: 9,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

็็Hong KongCathay PacificHK281721 ทัวร์ฮ่องกง กรุงเทพฯ ฮ่องกง เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ จูไห่ ตลาดกงเป่ย สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ มาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล ชมเดอะเวเนเชี่ยน แวะชมหอไอเฟล THE PARISIAN MACAO จูไห่ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน กรุงเทพฯ เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง และ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

สายการบิน CATHAY PACIFIC
วันเดินทาง: 1-4, 8-11 กันยายน 60 ราคา: 10,999.-
วันเดินทาง:
28-31 ตุลาคม 60 ราคา: 12,999.-

Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

็็Hong KongCathay PacificHK281720 ทัวร์ฮ่องกง นองปิง วัดโป่วหลิน CITYGATE OUTLET  เซิ่นเจิ้น  ช้อปปิ้งหลอวู่  จูไห่  สวนหยวนหมิงหยวน  ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา  ตลาดกงเป่ย ถนนคู่รัก The Lover’s Road  มาเก๊า  นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง วัดอาม่า  โบสถ์เซนต์ปอล  เซนาโด้สแควร์  ชมเดอะเวเนเชี่ยน  หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO VICTORIA PEAK  หาดทราย REPULSE BAY  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งนาธาน เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง และ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง

สายการบิน CATHAY PACIFIC
วันเดินทาง: 31 สิงหาคม-3 กันยายน 60 ราคา: 14,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

HongkongcxHK281621 ฮ่องกง นั่งกระเช้านองปิง วัดโป่วหลิน Citygate Outlet A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รี พลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย ฮ่องกง กรุงเทพฯ (อิสระอาหาร 2 มื้อ)

สายการบิน CATHAY PACIFIC
วันเดินทาง: 1-3, 8-10, 22-24 กันยายน / 29 กันยายน-1 ตุลาคม 60 ราคา: 17,900.-

วันเดินทาง: 6-8 ตุลาคม 60 ราคา: 18,900.-
วันเดินทาง: 20-22 ตุลาคม 60 ราคา: 21,900.-
วันเดินทาง: 27-29, 28-30 ตุลาคม 60 ราคา: 19,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

Hongkong
Hongkong-AirlinesHK281705
ทัวร์ฮ่องกง เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน Citygate Outlet เซิ่นเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก The Lover’s Road มาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ ชมเดอะเวเนเชี่ยน ตลาดกงเป่ย VICTORIA PEAK หาดทราย REPULSE BAY วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)

สายการบิน HONG KONG AIRLINES
วันเดินทาง: 24-27 สิงหาคม 60 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง: 7-10, 14-17, 21-24 กันยายน 60 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง:
 9-12, 10-13, 16-19, 17-20, 23-27, 24-27 พฤศจิกายน/ 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 60 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 
7-10, 15-18 ธันวาคม 60 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
 8-11 ธันวาคม 60 ราคา: 16,999.-

วันเดินทาง: 
12-15, 18-21, 19-22, 26-29 มกราคม 61 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 
1-4, 2-5, 9-12, 16-19 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง:
 2-5, 8-11, 9-12, 15-18, 16-19, 23-26 มีนาคม/ 30 มีนาคม-2 เมษายน 61 ราคา: 14,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

HongkongHK281627 ฮ่องกง Avenue of Star A Symphony of Lights เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน CiTYGATE OUTLET ดิสนีย์แลนด์ นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

สายการบิน EMIRATES
วันเดินทาง: 6-8, 7-9 ตุลาคม 60 ราคา: 17,900.-
วันเดินทาง: 
14-16, 28-30 ตุลาคม 60 ราคา: 18,900.-
วันเดินทาง: 
20-22, 21-23, 22-24 ตุลาคม 60 ราคา: 19,900.-
Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

HongkongCathay PacificHK281714 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัส เบย์  วัดแชกงหมิว  เกาะลันเตา  พระใหญ่วัดโปว่หลิน  CITYGATE OUTLET ช้อปปิ้งถนนนาธานเต็มวัน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) อิสระช็อปปิ้งจุใจ บินเช้า กลับดึก *หมายเหตุ ช่วง SUMMER SALE ลด 50%-90% จะอยู่ในช่วงเดือน ก.ค. – ก.ย. 60*

สายการบิน CATHAY PACIFIC
วันเดินทาง: 25-27, 26-28 สิงหาคม 60 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง: 2-4, 16-18 กันยายน 60 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 28-30 ตุลาคม 60 ราคา: 14,999.-

Download โปรแกรมทัวร์ฮ๋องกง

HongkongHongkong AirlinesHK281710 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน Citygate Outlet Mall มาเก๊า วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้วสแควร์ เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เวเนเชียน ฮ่องกง นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เที่ยวสุดคุ้มเต็มวัน บินเช้า กลับดึก อิสระช็อปปิ้งจัดเต็มทั้งฮ่องกง และ มาเก๊า

สายการบิน HONGKONG AIRLINES
วันเดินทาง: 21-23 ตุลาคม 60 ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง: 11-13, 18-20, 25-27 พฤศจิกายน 60 ราคา: 17,999.-

วันเดินทาง: 9-11, 29-31 ธันวาคม 60 ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง: 13-15, 19-21, 20-22, 26-28, 27-29 มกราคม 61 ราคา: 18,999.-

วันเดินทาง: 3-5, 10-12, 23-25 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 18,999.-

วันเดินทาง: 3-5, 10-12, 17-19, 23-25, 24-26 มีนาคม 61 ราคา: 18,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

HongkongCathay PacificHK281711 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ตลาดกงเป่ย ถนนคู่รัก The Lover’s Road มาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโด้สแควร์ ชมเดอะเวเนเชี่ยน หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) เมนูพิเศษ เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง/เป็ดปักกิ่ง

สายการบิน CATHAY PACIFIC
วันเดินทาง: 23-26 กันยายน / 30 กันยายน-3 ตุลาคม 60 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 7-10, 13-16, 27-30, 28-31 ตุลาคม 60 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง: 20-23, 21-24 ตุลาคม 60 ราคา: 18,999.-

Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

HongkongCathay PacificHK281712 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน Citygate Outlet ชม A Symphony of Lights นั่งรถรางพีคแทรม ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน วัดกวนอู เลดี้มาร์เก็ต ช้อปปิ้งย่านนาธาน (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ...พักโรงแรมระดับ 4 ดาว + นั่งพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค

สายการบิน CATHAY PACIFIC
วันเดินทาง: 26-28 สิงหาคม 60 ราคา: 15,999.- (ปรับลดจาก 16,999.-)

วันเดินทาง: 2-4, 23-25 กันยายน 60 ราคา: 15,999.-

Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

HongkongCathay PacificHK281713 ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง  เกาะลันเตา  วัดโป่วหลิน  CITYGATE OUTLET  เซิ่นเจิ้น  ช้อปปิ้งหลอวู่  จูไห่  สวนหยวนหมิงหยวน  ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา ถนนคู่รัก  หวีหนี่  มาเก๊า  นมัสการเจ้าแม่กวนอิม  วัดอาม่า  โบสถ์เซนต์ปอล ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล  ชมเดอะเวเนเชี่ยน  จูไห่ นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์  วัดแชกงหมิว  ช้อปปิ้งนาธาน (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) เมนูพิเศษ!! เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง+เป็ดปักกิ่ง

สายการบิน CATHAY PACIFIC
วันเดินทาง: 14-17, 21-24 กันยายน 60 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง: 5-8, 28-31 ตุลาคม 60 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง: 19-22 ตุลาคม 60 ราคา: 17,999.-

Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

็Hong KongAir AsiaHK281726 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า  วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล  วิหารเซนต์ปอล เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน  เวเนเชี่ยน  ฮ่องกง วิคตรอเรีย พีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย กระเช้านองปิง  นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน  CITYGATE OUTLET เที่ยวสุดคุ้มเต็มวัน  บินเช้า กลับดึก พักฮ่องกง  2 คืน

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง:
 28-30 ตุลาคม 60 ราคา: 15,999.-

วันเดินทาง: 
3-5, 11-13 พฤศจิกายน / 30 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม  60 ราคา: 15,999.-

วันเดินทาง: 3-5, 10-12, 16-18, 17-19 มีนาคม 61 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง: 
23-25, 24-26 มีนาคม 61 ราคา: 16,999.-

วันเดินทาง: 20-22, 21-23 เมษายน 61 ราคา: 16,999.-

วันเดินทาง: 4-6, 11-13, 12-14 พฤษภาคม 61 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง: 
18-20, 19-21, 25-27, 26-28 พฤษภาคม 61 ราคา: 15,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

HongkongAir AsiaHK281725 ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า  วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล  เวเนเชี่ยน  เดอะปาริเซียน  จูไห่ ถนนคู่รัก The Lover’s Road  ชมรูปปั้นสาวงามหวีหนี่”จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล  สวนหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ วัดผู่โถว  เซิ่นเจิ้น  Splendid Of China  ช้อปปิ้งหลอวู่ เซิ่นเจิ้น  ฮ่องกง  วัดแชกงหมิว  วัดหวังต้าเซียน  ช้อปปิ้งนาธาน (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) เมนูพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง / เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง:
2-5, 4-7, 9-12, 11-14, 16-19, 18-21, 23-26, 25-28 พฤศจิกายน / 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 60 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 
31 ธันวาคม-3 มกราคม 61 ราคา: 19,999.-

วันเดินทาง: 
11-14, 25-28 มกราคม 61 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 1-4 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 3-6, 8-11, 10-13, 15-18, 16-19, 17-20 มีนาคม 61 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง: 
22-25, 23-26, 24-27 มีนาคม / 31 มีนาคม-3 เมษายน 61 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง: 19-22, 20-23, 21-24 เมษายน 61 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง: 
28 เมษายน-1 พฤษภาคม 61 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 3-6, 10-13, 11-14, 12-15, 17-20, 18-21, 19-22 พฤษภาคม 61 ราคา: 13,999.-
Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง

Hong KongEmiratesHK281722 ทัวร์ฮ่องกง A Symphony of Lights ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว DUTY FREE ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย (ไม่รวมอาหาร 3 มื้อ) **ที่พักระดับ 4 ดาว**

สายการบิน EMIRATES
วันเดินทาง: เต็มทุกกรุ๊ป ราคา: 15,555.-
Download โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง