EuropeEva AirEU281955 ทัวร์ยุโรป เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์  หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์  ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์  เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน  มหาวิหารโคโลญ  เมืองแฟรงก์เฟิร์ต  มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต  จัตุรัสโรเมอร์  โบสถ์เซนต์นิโคลาส  น้ำพุแห่งความยุติธรรม  ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต  เมืองไฮเดิลแบร์ค  มหาวิทยาลัยไฮเดิลแบร์ค  ประตูเมืองโบราณ  สะพานหินเก่าแก่ของเมืองไฮเดิลแบร์ค  ปราสาทไฮเดิลแบร์ค  ย่านเมืองเก่า เมืองไฮเดิลแบร์ค  โบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์  เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก  ย่านเมืองเก่าเมืองลักเซมเบิร์ก  สะพานสมัยโรมัน  วิหารนอเทรอดาม แห่งเมืองลักเซมเบิร์ก  เมืองบรูจจ์ ประเทศเบลเยี่ยม  จัตุรัสมาร์ค  หอระฆัง  จัตุรัสบรูจจ์  ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์  เมืองบรัสเซลส์  อะตอมเมี่ยม  จัตุรัสกรองด์ปลาซ  โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก  รูปปั้นเด็กน้อยยืนปัสสาวะ แมนิเกนพิส  เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์  ล่องเรือหลังคากระจก  สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี  โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น  ย่านดัมสแควร์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (ไม่รวมอาหาร 6 มื้อ) **ยังไม่รวมค่าวีซ่าประมาณ 3,500 บาท**

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง:
30 พฤศจิกายน-6 ธันวาคม 62 ราคา: 42,999.-
วันเดินทาง:
5-11 ธันวาคม 62 ราคา: 45,999.-  
วันเดินทาง: 
26 ธันวาคม-1 มกราคม 63 ราคา: 52,999.-