Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

EuropeEva AirEU281954 ทัวร์ยุโรป เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์  หมู่บ้านกีธูร์น  ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น  ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์  เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน  มหาวิหารโคโลญ  เมืองแฟรงก์เฟิร์ต  มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต  จัตุรัสโรเมอร์  โบสถ์เซนต์นิโคลาส  น้ำพุแห่งความยุติธรรม  ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต   เมืองไฮเดิลแบร์ค  มหาวิทยาลัยไฮเดิลแบร์ค  ประตูเมืองโบราณ  สะพานหินเก่าแก่ของเมืองไฮเดิลแบร์ค  ปราสาทไฮเดิลแบร์ค  ย่านเมืองเก่า เมืองไฮเดิลแบร์ค  โบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์  เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก  ย่านเมืองเก่า เมืองลักเซมเบิร์ก  สะพานสมัยโรมัน  วิหารนอเทรอดาม แห่งเมืองลักเซมเบิร์ก เมืองบรูจจ์ ประเทศเบลเยี่ยม  จัตุรัสมาร์ค  หอระฆัง  จัตุรัสบรูจจ์  ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์  เมืองบรัสเซลส์  อะตอมเมี่ยม  จัตุรัสกรองด์ปลาซ  โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก  รูปปั้นเด็กน้อยยืนปัสสาวะ แมนิเกนพิส  เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์  ล่องเรือหลังคากระจก  สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี  โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น  ย่านดัมสแควร์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (ไม่รวมอาหาร 6 มื้อ) **ยังไม่รวมค่าวีซ่าประมาณ 3,500 บาท**

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง:
19-25 กันยายน 62 ราคา: 39,999.-
วันเดินทาง:
10-16, 12-18, 17-23 ตุลาคม 62 ราคา: 45,999.-
วันเดินทาง:
2-8 พฤศจิกายน 62 ราคา: 45,999.-