Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

EuropeSingapore AirlinesEU281835 ทัวร์ยุโรป สิงคโปร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) เมืองซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)  เมืองเจนีวา  สวนอังกฤษ  นาฬิกาดอกไม้  อนุสาวรีย์แห่งการรวมชาติ  น้ำพุเจ็ทโด้  เมืองโลซานน์  มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์  มหาวิหารโลซานน์  พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล  สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์  ศาลาไทย  เมืองเวเว่ย์  อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน  เมืองมองเทรอซ์  ปราสาทชิลยอง  หมู่บ้านทาซ  เมืองเซอร์แมท  นั่งรถรางไต่เขา กรอนเนอร์แกรต สู่ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  หมู่บ้านทาซ  เมืองเบิร์น  บ่อหมีสีน้ำตาล  ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์  ประตูเมืองโบราณ  น้ำพุปีศาจกินเด็ก  หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม  บ้านอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์  ศาลาว่าการเมือง  โบสถ์มุนสเตอร์  เมืองลูเซิร์น   อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก  สะพานไม้ชาเปล   เมืองกรินเดอวาลด์  สถานีรถไฟกรินเดอวาลด์  นั่งรถไฟไต่เขา พิชิตยอดเขาจุงเฟรา  สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์  สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค  ยอดเขาจุงเฟรา  ถ้ำน้ำแข็ง  ลานสฟิงซ์  สถานีรถไฟคลาย ไชน์เด็กซ์  สถานีรถไฟเลาเทอร์บรุนเนิน  เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน  เมืองซูริค  โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์  โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์  โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์  ย่านบานโฮฟสตราเซอร์  (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ !! เมนู ชีสฟองดูร์  **ราคายังไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น**

สายการบิน SINGAPORE AIRLINES
วันเดินทาง: 29 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 61 ราคา: 55,888.-
วันเดินทาง:
12-18, 19-25 พฤศจิกายน / 26 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 61 ราคา: 53,888.-