Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

EuropeEva AirEU281834 ทัวร์ยุโรป เมืองเวียนนา (ออสเตรีย) พระราชวังเชินบรุนน์  เมืองซาลส์บูร์ก (ออสเตรีย) บ้านเกิดโมสาร์ท  ถนนเก็ตเตรียกาสเซส  เมืองฮัลสตัท (ออสเตรีย) หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท  เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ก)  ปราสาทครุมลอฟ  เมืองปราก (สาธารณรัฐเช็ก) ย่านช่างทองโบราณ  สะพานชาร์ล  ประตูเมืองเก่า  ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า  หอนาฬิกาดาราศาสตร์  ปราสาทปราก มหาวิหาร เซนต์วิตัส  พระราชวังหลวง เมืองบราติสลาว่า (สโลวาเกีย) รัฐสภาแห่งสโลวัก  โบสถ์เซนต์มาร์ติน  ปราสาทบราติสลาวา  เมืองบูดาเปสต์ (ฮังการี) จัตุรัสวีรบุรุษ  เนินเขา แห่งปราสาท  พระราชวังโบราณ  โบสถ์แมทเธียส  อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1  ป้อมชาวประมง  ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ  เมืองเวียนนา (ออสเตรีย) ถนนสายวงแหวน  พระราชวังฮอฟเบิร์ก  โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น  ตึกรัฐสภา  ถนนคาร์นท์เนอร์ (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ !! เมนู ซุปกุลาส หรือ สตูร์หมู และอาหารไทย / ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ **ยังไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น**          

สายการบิน EVA AIR
วันเดินทาง:
2-9, 20-27 สิงหาคม 61 ราคา: 51,888.-

วันเดินทาง:
3-10 กันยายน 61 ราคา: 51,888.-
วันเดินทาง:
13-20 กันยายน 61 ราคา: 47,888.-

วันเดินทาง:
8-15 ตุลาคม 61 ราคา: 51,888.-

วันเดินทาง:
8-15 พฤศจิกายน 61 ราคา: 47,888.-
วันเดินทาง:
29 พฤศจิกายน-6 ธันวาคม 61 ราคา: 48,888.-