Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

EuropeThai AirwaysEU281831 ทัวร์ยุโรป ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ เมืองมิวนิก (เยอรมัน)  เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (เช็ก)  ปราสาทครุมลอฟ  เมืองปราก  ย่านช่างทองโบราณ  สะพานชาร์ล  ประตูเมืองเก่า  ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า  หอนาฬิกาดาราศาสตร์  ปราสาทปราก  มหาวิหาร เซนต์วิตัส  พระราชวังหลวง  เมืองบราติสลาว่า (สโลวาเกีย)  รัฐสภาแห่งสโลวัก  โบสถ์เซนต์มาร์ติน  ปราสาทบราติสลาวา  เมืองบูดาเปสต์ (ฮังการี)  จัตุรัสวีรบุรุษ  เนินเขา แห่งปราสาท  พระราชวังโบราณ  โบสถ์แมทเธียส  อนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1  ป้อมชาวประมง  ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ  เมืองเวียนนา (ออสเตรีย)  พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท  ถนนสายวงแหวน  พระราชวังฮอฟเบิร์ก  โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น  ตึกรัฐสภา  พระราชวังเชินบรุนน์  ถนนคาร์นท์เนอร์  เมืองฮัลสตัท  หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท  เมืองซาลส์บูร์ก  บ้านเกิดโมสาร์ท  ถนนเก็ตเตรียกาสเซส  เมืองโฮเฮนชวานเกา (เยอรมัน)  ปราสาท นอยชวานสไตน์  เมืองมิวนิก   ศาลสว่าการเมืองมิวนิก  จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์  ศาลาว่าการเมือง  พระราชวังนึมเฟนบูร์ก ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ฟรันซ์ โยเซฟ ชเตราสส์ (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ !! เมนูไส้กรอกเวียนนา ขาหมูเยอรมัน /  ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ / สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% **ยังไม่รวมค่าวีซ่าเชงเก้น**

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 2-10 ธันวาคม 61 ราคา: 62,888.-
วันเดินทาง:
25 ธันวาคม-2 มกราคม 62 ราคา: 66,888.-