Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวจางเจียเจี้ย ภูเขาอวตาร สัมผัสความยิ่งใหญ่ระดับมรดกโลก Let'go China เราจัดให้

!! ลูกค้าที่เคยเดินทางไป ประเทศดังต่อไปนี้ 
1. อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.อิหร่าน 8.อิรัก 9.ตุรกี 10.อียิปต์ 11.ซาอุดิอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.จอร์แดน 15.อินเดีย 16.ศรีลังกา 17.ลิเบีย 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย 21.คาซัคสถาน 22.รัฐปาเลสไตน์ 23.เยเมน 24.โอมาน 25.โซมาเรีย

ตั้งแต่วันที่ 01 JAN 2014 เป็นต้นมา จะไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปของประเทศจีนได้ ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น !! (แจ้งตอนจองเลยจ้า)

รายการทัวร์จางเจียเจี้ย และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

 

ChinaThai SmileCH151853 ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย โชว์นางจิ้งจอกขาว อุทยานจางเจียเจี้ย(ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สะพานแก้วที่ยาวที่สุด จางเจียเจี้ย ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี / สุกี้เห็ด / อาหารไทย + ที่พักระดับ 5 ดาว **รวมค่าวีซ่าแล้ว**

สายการบิน THAI SMILE

วันเดินทาง: 14-17 เมษายน 61 ราคา: 29,999.-
วันเดินทาง: 21-24, 26-29 เมษายน 61 ราคา: 21,999.-

วันเดินทาง:
 3-6, 17-20, 26-29 พฤษภาคม 61 ราคา: 21,999.-

วันเดินทาง: 23-26 มิถุนายน 61 ราคา: 21,999.-

 

ChinaThai SmileCH151852 ทัวร์จีน ฉางซา ฟ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย ร้านผ้าไหม สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ร้านยางพารา ร้านหยก อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์แก้ว-ลงกระเช้า) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สวนจอมพลเฮ่อหลง ร้านนวดเท้า ถนนซีปู้เจีย เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย ร้านใบชา โชว์นางจิ้งจอกขาว จางเจียเจี้ย ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี / อาหารไทย / สุกี้เห็ด + ที่พักระดับ 4-5 ดาว **รวมค่าวีซ่าแล้ว**

สายการบิน THAI SMILE
วันเดินทาง:
14-19 เมษายน 61 ราคา: 28,799.-
วันเดินทาง: 
23-28 เมษายน 61 ราคา: 21,799.-
วันเดินทาง:
8-13 พฤษภาคม 61 ราคา: 21,799.-
วันเดินทาง:
19-24 มิถุนายน 61 ราคา: 21,799.-

ChinaAir AsiaCH281846 ทัวร์จีน สนามบินฉางซา  เมืองฉางซา ถนนคนเดินซีปู้เจีย  ภาพวาดหินทราย  ร้านบัวหิมะ  แกรนด์แคนยอน  สะพานแก้วยาวที่สุดโลก  ร้านผ้าไหม ร้านหยก  เขาเทียนเหมินซาน  ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าขื้น) ระเบียงแก้ว ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  ฉางซา  ถนนคนเดินหวงซิงลู่  สนามบินฉางซา ที่พักระดับ 4-5 ดาว + พิเศษ !! เมนู ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี / อาหารไทย / อาหารกวางตุ้ง / สุกี้เห็ด **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท**

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง:
28 เมษายน-1 พฤษภาคม 61 ราคา: 15,777.-
วันเดินทาง:
4-7 พฤษภาคม 61 ราคา: 12,777.-
วันเดินทาง:
14-17 มิถุนายน / 28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 61 ราคา: 11,777.-
วันเดินทาง:
6-9 กรกฎาคม 61 ราคา: 12,777.-
วันเดินทาง:
26-29 กรกฎาคม 61 ราคา: 15,777.-
วันเดินทาง:
10-13, 11-14 สิงหาคม 61 ราคา: 15,777.-
วันเดินทาง:
31 สิงหาคม-3 กันยายน 61 ราคา: 11,777.-
วันเดินทาง:
14-17, 21-24 กันยายน 61 ราคา: 11,777.-
 

ChinaAir AsiaCH281845 ทัวร์จีน สนามบินฉางซา เมืองฉางซา เมืองโบราณเฟิ่งหวง  ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง  สะพานสายรุ้ง  บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน ถนนคนเดินซีปู้เจีย  ภาพวาดหินทราย  แกรนด์แคนยอน  สะพานแก้วยาวที่สุดโลก ลำธารแส้ม้าทอง  ร้านหยก  นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน  สวนจอมพลเฮ่อหลง  สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง  เขาอวตาร  ลิฟท์แก้วไป๋หลง ร้านผ้าไหม  ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน  เขาเทียนเหมินซาน  ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น)  ระเบียงแก้ว ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  ฉางซา  ถนนคนเดินหวงซิงลู่  สนามบินฉางซา ที่พักระดับ 4-5 ดาว + พิเศษ !! เมนู ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี / ชิมอาหารชาวแม้ว พร้อมชมโชว์ / อาหารไทย / อาหารกวางตุ้ง / สุกี้เห็ด **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท**

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง:
29 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 61 ราคา: 18,777.-
วันเดินทาง:
6-11 มิถุนายน 61 ราคา: 16,777.-
วันเดินทาง:
5-10 กรกฎาคม 61 ราคา: 17,777.-
วันเดินทาง:
26-31 กรกฎาคม 61 ราคา: 20,777.-
วันเดินทาง:
9-14 สิงหาคม 61 ราคา: 20,777.-
วันเดินทาง:
30 สิงหาคม-4 กันยายน 61 ราคา: 16,777.-
วันเดินทาง:
6-11, 13-18 กันยายน 61 ราคา: 16,777.-
 

ChinaThai SmileCH151813 ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ภาพวาดทราย โชว์เหม่ยลี่เซียงซี อุทยานจางเจียเจี้ย (ลิฟท์แก้วขึ้น-ลง) สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สะพานแก้วที่ยาวที่สุด จางเจียเจี้ย ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี สุกี้เห็ด อาหารไทย/ ที่พักระดับ 5 ดาว / ไม่เข้าร้านช้อปรัฐบาล **รวมค่าวีซ่าแล้ว**

สายการบิน THAI SMILE
วันเดินทาง: 31 มีนาคม-3 เมษายน 61 ราคา: 21,999.-

ChinaThai SmileCH281808 ทัวร์จีน สนามบินสุวรรณภูมิ  ฉางซา  เมืองฉางเต๋อ จางเจียเจี้ย  ร้านผ้าไหม  แกรนด์แคนยอน  สะพานแก้วยาวที่สุดโลก  ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน  ถนนคนเดินซีปู้เจีย พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย  ร้านหยก  เทียนเหมินซาน  ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าและรถอุทยาน)  ทางเดินกระจก  ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ร้านใบชา  ฉางซา  ถนนคนเดินหวงซิงลู่ (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู อาหารไทย เมนูสุกี้เห็ด ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี / ที่พักระดับ 4-5 ดาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท**

สายการบิน THAI SMILE
วันเดินทาง: 6-9 เมษายน 61 ราคา: 15,777.-
วันเดินทาง:
 28 เมษายน-1 พฤษภาคม 61 ราคา: 17,777.-

วันเดินทาง: 11-14 พฤษภาคม 61 ราคา: 14,777.-
วันเดินทาง: 
26-29 พฤษภาคม 61 ราคา: 15,777.-
วันเดินทาง: 
31 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 61 ราคา: 11,777.-

วันเดินทาง: 1-4, 22-25 มิถุนายน 61 ราคา: 12,777.-
วันเดินทาง: 
7-10, 14-17 มิถุนายน 61 ราคา: 11,777.-

ChinaThai SmileCH281810 ทัวร์จีน สนามบินสุวรรณภูมิ  ฉางซา  เมืองฉางเต๋อ เมืองโบราณเฟิ่งหวง  ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง  สะพานสายรุ้ง  บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน จางเจียเจี้ย  พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย  เทียนเหมินซาน  ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก  ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน ลำธารแส้ม้าทอง  ร้านหยก  นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน  สวนจอมพลเฮ่อหลง  สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง  เขาอวตาร  ลิฟท์แก้วไป๋หลง แกรนด์แคนยอน  สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก  ร้านผ้าไหม  ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  ถนนคนเดินซีปู้เจีย ร้านใบชา  ฉางซา  ถนนคนเดินหวงซิงลู่ (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ) พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู สุกี้เห็ด  เมนูอาหารไทย ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี / ที่พักระดับ 4-5 ดาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท**

สายการบิน THAI SMILE
วันเดินทาง: 4-9 เมษายน / 26 เมษายน-1 พฤษภาคม 61 ราคา: 22,777.-

วันเดินทาง: 
3-8, 17-22 พฤษภาคม 61 ราคา: 17,777.-
วันเดินทาง:
10-15, 24-29 พฤษภาคม 61 ราคา: 18,777.-

ChinaChina Southern AirlinesCH281836 ทัวร์จีน ฉางซา  เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณเฟิ่งหวง  ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง  สะพานสายรุ้ง  บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน ร้านผ้าไหม  แกรนด์แคนยอน  สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก  ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา  ถนนคนเดินซีปู้เจีย  จิตรกรรมภาพวาดทราย ลำธารแส้ม้าทอง  ร้านหยก  นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน  สวนจอมพลเฮ่อหลง  สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง  เขาอวตาร  ลิฟท์แก้วไป๋หลง ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน  เทียนเหมินซาน  ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)  ทางเดินกระจก จางเจียเจี้ย  ฉางซา  พิพิธภัณฑ์ไม้ไผ่  ช้อปปิ้งถนนหวงซิงลู่  สนามบินฉางซา พิเศษ !! เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี / สุกี้เห็ด และที่พักระดับ 4 ดาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท**

สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINES
วันเดินทาง: 28 เมษายน-3 พฤษภาคม 61 ราคา: 20,888.-
วันเดินทาง: 12-17, 26-31 พฤษภาคม 61 ราคา: 19,888.-
วันเดินทาง: 9-14, 23-28 มิถุนายน 61 ราคา: 18,888.-
วันเดินทาง: 7-12 กรกฎาคม 61 ราคา: 18,888.-
วันเดินทาง: 4-9 สิงหาคม 61 ราคา: 18,888.-
วันเดินทาง: 1-6, 15-20 กันยายน 61 ราคา: 18,888.-
วันเดินทาง: 13-18 ตุลาคม 61 ราคา: 21,888.-