Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ChinathaismileCH151835 ทัวร์จีน ลั่วหยาง ศาลเจ้ากวนอู ชมเทศกาลดอกโบตั๋น ซีอาน จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่ กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่) กำแพงเมืองโบราณ ผ่านชมจัตุรัสหอระฆัง อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม โชว์ราชวงศ์ถัง  ซีอาน เจดีย์ห่านป่าเล็ก พิพิธภัณฑ์ซีอาน เจิ้งโจว ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว  เมนูพิเศษ !! อาหารกวางตุ้ง+เกี๊ยวซีอาน ที่พักระดับ 4 ดาว ** ไม่ลงร้านรัฐบาล**

สายการบิน THAI SMILE
วันเดินทาง: เต็มกรุ๊ป ราคา: 28,999.-
Download โปรแกรมทัวร์จีน