Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ChinaThai AirwaysCH151832 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจี่ยว หมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ ร้านหยก ขึ้นตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดีสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า) หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตเหอ หม่า (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) ที่พักระดับ 5 ดาว / ลิ้มรสอาหารพิเศษ…ไก่แดง พิเศษ!!! โต๊ะละ 2 ตัว บุฟเฟ่ตต์ซีฟู้ด เสี่ยวหลงเปา **รวมค่าวีซ่าแล้ว**

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง:
 28 มีนาคม-1 เมษายน 61 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง: 
4-8 เมษายน 61 ราคา: 25,999.-
วันเดินทาง: 9-13, 23-27 พฤษภาคม 61 ราคา: 23,999.-
วันเดินทาง:
 6-10, 20-24 มิถุนายน 61 ราคา: 23,999.-