Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ อูซี หังโจว พบกับเมืองแห่งเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน เที่ยวเซี่ยงไฮ้ แบบครบสูตร ต้องไปกับเรา

!! ลูกค้าที่เคยเดินทางไป ประเทศดังต่อไปนี้ 
1. อิสราเอล 2.อัฟกานิสถาน 3.ปากีสถาน 4.อุซเบกิสถาน 5.ทาจิกิสถาน 6.เติร์กเมนิสถาน 7.อิหร่าน 8.อิรัก 9.ตุรกี 10.อียิปต์ 11.ซาอุดิอาระเบีย 12.ซีเรีย 13.เลบานอน 14.จอร์แดน 15.อินเดีย 16.ศรีลังกา 17.ลิเบีย 18.ซูดาน 19.แอลจีเรีย 20.ไนจีเรีย 21.คาซัคสถาน 22.รัฐปาเลสไตน์ 23.เยเมน 24.โอมาน 25.โซมาเรีย

ตั้งแต่วันที่ 01 JAN 2014 เป็นต้นมา จะไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปของประเทศจีนได้ ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น !! (แจ้งตอนจองเลยจ้า)

รายการทัวร์เซี่ยงไฮ้ และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

ChinaAir Asia XCH281912 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้  อูซี  พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง)  ร้านไข่มุก  หังโจว  ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย  ล่องเรือทะเลสาบซีหู  ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน  ร้านผ้าไหม  เซี่ยงไฮ้  ช้อปปิ้งถนนนานกิง  ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)  ลอดอุโมงค์เลเซอร์  หาดไว่ทาน  ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100  ร้านหยก  ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว พิเศษ !! เมนูซี่โครงหมูอู๋ซี / ไก่ขอทาน และหมูพันปี / ไก่แดง / เสี่ยวหลงเปา + ที่พักระดับ 4 ดาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท**

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 4-8 เมษายน 62 ราคา: 12,999.- (ปรับลดจาก 15,999.-) 
วันเดินทาง:
13-17 เมษายน 62 ราคา: 17,999.- (ปรับลดจาก 20,999.-)

วันเดินทาง: 1-5 พฤษภาคม 62 ราคา: 14,999.-
วันเดินทาง:
2-6, 9-13, 23-27 พฤษภาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
16-20 พฤษภาคม 62 ราคา: 15,999.-

วันเดินทาง: 7-11, 21-25 มิถุนายน 62 ราคา: 13,999.-
 

ChinaNok ScootCH281937 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้  ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน เมืองโบราณจูเจียเจียว  ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน  ร้านผ้าไหม  ย่านซินเทียนตี้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)  หาดไว่ทาน  ร้านหยก  ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยวชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก  ช้อปปิ้งถนนนานกิง ที่พักระดับ 4 ดาว + พิเศษ!! เมนูไก่แดง / เสี่ยวหลงเปา **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 27 เมษายน-1 พฤษภาคม 62 ราคา: 10,999.- (ปรับลดจาก 12,999.-)
วันเดินทาง: 8-12, 16-20 พฤษภาคม / 30 พฤษภาคม-3 มิถุนายน 62 ราคา: 11,999.-
 

YChinaThai AirwaysCH281913 ทัวร์จีน  เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) อูซี  พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถแบตเตอรี่)  ร้านไข่มุก  หังโจว  ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย  ล่องเรือทะเลสาบซีหู  ร้านผ้าไหม  เซี่ยงไฮ้  ร้านยาบัวหิมะ  ช้อปปิ้งถนนนานกิง  ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก ร้านหยก  หาดไว่ทาน  ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี้ยว (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ !! ซี่โครงหมูอู๋ซี / ไก่แดง และหมูพันปี / เสี่ยวหลงเปา + ที่พักระดับ 4 ดาว + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50%  **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท**

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 27 เมษายน-1 พฤษภาคม 62 ราคา: 21,999.- (ปรับลดจาก 24,999.-)

วันเดินทาง: 16-20 พฤษภาคม 62 ราคา: 22,999.-
วันเดินทาง: 
23-27 พฤษภาคม 62 ราคา: 21,999.-

ChinaAir Asia XCH281910 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้  นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง  เมืองโบราณจูเจียเจียว (ล่องเรือ)  ร้านผ้าไหม  ย่านซินเทียนตี้ ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)  ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118)  หาดไหว่ทัน  ช้อปปิ้งถนนนานกิง  ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก  ร้านหยก  ถนนเทียนจื่อฝาง เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) (ไม่รวมอาหาร 2 มื้อ) พิเศษ !! เมนูขาหมูซูโจว / ไก่แดง / เสี่ยวหลงเปา + ที่พักระดับ 4 ดาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท**

สายการบิน AIR ASIA X
วันเดินทาง: 10-14 เมษายน 62 ราคา: 19,999.- (ปรับลดจาก 22,999.-)
วันเดินทาง: 27 เมษายน-1 พฤษภาคม / 30 เมษายน-4 พฤษภาคม 62 ราคา: 16,999.- (ปรับลดจาก 19,999.-)

วันเดินทาง: 3-7, 10-14 พฤษภาคม 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง:
17-21 พฤษภาคม 62 ราคา: 17,999.-
วันเดินทาง:
24-28 พฤษภาคม / 31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 62 ราคา: 15,999.-

วันเดินทาง: 14-18 มิถุนายน / 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 62 ราคา: 15,999.-
 

ChinaNok ScootCH281926 ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้  อู๋ซี  พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถไฟฟ้า)  ศาลาฝานกง  ร้านไข่มุก  เมืองเจียซิน ช้อปปิ้งเมืองโบราณเยื่ยเหอ ล่องเรือทะเลสาบหนานหู  ศาลาเหยียนหยูโหลว  ชมสวน MR.IRON  ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน  ร้านผ้าไหม  เซี่ยงไฮ้  ย่านซินเทียนตี้ ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)  ลอดอุโมงค์เลเซอร์  หาดไว่ทาน  ร้านหยก  ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว  ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก  ช้อปปิ้งถนนนานกิง พิเศษ !! เมนูซี่โครงหมูอู๋ซี / ไก่แดง / เสี่ยวหลงเปา + ที่พักระดับ 4 ดาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 4-8 เมษายน 62 ราคา: 8,999.- (ปรับลดจาก 11,999.-)
วันเดินทาง:
13-17 เมษายน 62 ราคา: 13,999.- (ปรับลดจาก 15,999.-)

วันเดินทาง: 10-14, 24-28 พฤษภาคม / 31 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 62 ราคา: 9,999.-
วันเดินทาง:
17-21 พฤษภาคม 62 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง: 7-11, 14-18, 21-25 มิถุนายน / 28 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 62 ราคา: 9,999.-

วันเดินทาง: 5-9 กรกฎาคม 62 ราคา: 9,999.-
วันเดินทาง:
12-16, 25-29, 26-30 กรกฎาคม 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
13-17 -กรกฎาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
14-18 กรกฎาคม 62 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง: 2-6 สิงหาคม 62 ราคา: 8,999.-
วันเดินทาง:
9-13 สิงหาคม 62 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง:
16-20, 23-27 สิงหาคม / 30 สิงหาคม-3 กันยายน 62 ราคา: 9,999.-

วันเดินทาง: 6-10, 13-17, 20-24, 26-30 กันยายน 62 ราคา: 9,999.-

วันเดินทาง: 11-15, 19-23 ตุลาคม 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
12-16 ตุลาคม 62 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง:
17-21, 25-29 ตุลาคม 62 ราคา: 10,999.-
วันเดินทาง:
23-27 ตุลาคม 62 ราคา: 13,999.-