ChinaLucky AirCH281960 ทัวร์จีน สนามบินฉางซุย คุนหมิง  เมืองตงชวน  แผ่นดินสีทอง  ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน  เมืองคุนหมิง  สวนน้ำตกคุนหมิง  สวนดอกไม้ World Horti Expo Garden  ตำหนักทองจินเตี้ยน  เมืองโบราณกวนตู้  หมู่บ้านวัฒนธรรมยูนนาน  ร้านบัวหิมะ  ประตูม้าทองไก่หยก  ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย  ภูเขาซีซาน  วัดหยวนทง พิเศษ!! เมนูขนมจีนข้ามสะพาน / บุฟเฟ่ต์นานาชาติ / สุกี้เห็ดสมุนไพร + ที่พักระดับ 4 ดาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**

สายการบิน LUCKY AIR
วันเดินทาง:
2-5 สิงหาคม / 29 สิงหาคม-1 กันยายน / 30 สิงหาคม-2 กันยายน 62 ราคา: 9,999.-
วันเดินทาง:
26-29 สิงหาคม 62 ราคา: 8,999.-

วันเดินทาง: 1-4, 8-11, 15-18, 22-25, 23-26 กันยายน / 29 กันยายน-2 ตุลาคม / 30 กันยายน-3 ตุลาคม 62 ราคา: 8,999.-
วันเดินทาง:
6-9, 13-16, 20-23, 25-28, 26-29, 27-30 กันยายน / 28 กันยายน-1 ตุลาคม 62 ราคา: 9,999.-