ChinaThai AirwaysCH281765 ทัวร์จีน ต้าหลี่ เมืองเก่าต้าหลี่  เจดีย์สามองค์(ผ่านชม)  โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง  ช่องเขาเสือกระโจน  วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย)  เมืองเก่าจงเตี้ยน หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)  ลี่เจียง  สระมังกรดำ  เมืองเก่าลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า)  IMPRESSION LIJIANG (โชว์จางอี้โหมว)  อุทยานน้ำหยก ฉู่ฉง  คุนหมิง  ร้านบัวหิมะ  เมืองโบราณกวนตู้  ร้านหยก ร้านชา วัดหยวนทง  ร้านผ้าไหม พร้อมชิมอาหารมื้อพิเศษ !! สุกี้ปลาแซลมอน  สุกี้เห็ดไก่ และอาหารกวางตุ้ง / พักระดับ 4 ดาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท**

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 1-6, 7-12 ธันวาคม 60 ราคา: 25,777.-

วันเดินทาง: 18-23 มกราคม 61 ราคา: 23,777.-

วันเดินทาง: 1-6 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 23,777.-
วันเดินทาง:
22-27 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 24,777.-

วันเดินทาง: 1-6 มีนาคม 61 ราคา: 25,777.-
วันเดินทาง:
22-26 มีนาคม 61 ราคา: 24,777.-
Download โปรแกรมทัวร์จีน