Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ChinaThai AirwaysCH281884 ทัวร์จีน เฉินตู  เมืองเม้าเสี้ยน  อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า)  จิ่วจ้ายโกว อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมา)  ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน  ทะเลสาบเตี๋ยซี  เฉินตู  ร้านหยก ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน  ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า  ร้านผ้าไหม  ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่  โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ)  วัดเหวินซู พิเศษ!! เมนูอาหารสมุนไพร + ที่พักระดับ 4-5 ดาว + สะสมไมล์การบินไทยได้ 50% **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท**

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 12-17, 19-24 ตุลาคม 61 ราคา: 31,999.- (ปรับลดจาก 33,999.-)
วันเดินทาง:
25-30 ตุลาคม 61 ราคา: ราคา: 30,999.- (ปรับลดจาก 32,999.-)
วันเดินทาง:
15-20 พฤศจิกายน 61 ราคา: 23,999.-