Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ChinaThai AirwaysCH281782 ทัวร์จีน เฉินตู เมืองเม้าเสี้ยน อุทยานแห่งซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี่) เมืองฉวนจู่ชื่อ เมืองฉวนจู่ซื่อ อุทยานหวงหลง ร้านใบชา เมืองฉวนจู่ซื่อ ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน ชมทะเลสาบเตี๋ยซี เฉินตู ร้านหยก ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ร้านผ้าไหม ถนนจิ๋นหลี่ วัดเจ้าเจี๋ย โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ พิเศษ สุกี้เสฉวน ไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท/ท่าน 

สายการบิน THAI AIRWAYS.-
วันเดินทาง: 15-20 พฤศจิกายน 60 ราคา: 21,777.- (ปรับลดจาก 23,777.-) 
Download โปรแกรมทัวร์จีน