ChinaThai SmileCH281958 ทัวร์จีน เมืองฉงชิ่ง เมืองอู่หลง อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) จุดชมวิวระเบียงแก้ว ถนนแปะก๊วย ถ้ำฝูหยง (ราคาทัวร์นี้รวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ) เมืองฉงชิ่ง ตลาดหงหยาต้ง ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว ศาลาประชาคม พิเศษ..สุกี้หม้อไฟ + ที่พักระดับ 4 ดาวท้องถิ่น ไม่ลงร้านรัฐบาล **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**

สายการบิน THAI SMILE
วันเดินทาง:
18-21, 24-27, 25-28 ตุลาคม / 31 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง: 23-26 ตุลาคม 62 ราคา: 16,999.-

วันเดินทาง: 
8-11, 15-18 พฤศจิกายน/ 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 62 ราคา: 15,999.-