CHONGQINGthaismileCH281928 ทัวร์จีน ฉงชิ่ง หวู่หลง มหาศาลาประชาคม(ชมด้านนอก) พิพิธภัณฑ์เขื่อนสามผา ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้หม่าล่าฉงชิ่ง **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,500 บาท**

สายการบิน THAI SMILE
วันเดินทาง: 3-5 พฤษภาคม 62 ราคา: 9,999.-(ปรับลดจาก 10,999 บาท)