Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

CHONGQINGthaismileCH151825 ทัวร์จีน หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟต์แก้ว+รถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) ระเบียงกระจก (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) อู่หลง ฉงชิ่ง ร้านหมอนโอโซน หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว มหาศาลาประชาคม (ชมภายนอก) หงหยาต้ง วัดลั๋วฮ่าน ร้านนวดเท้า ถนนเจี่ยฟางเป่ย (ไม่รวมอาหาร 1 มื้อ)  ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ท่านละ 1,000 บาท

สายการบิน THAI SMILE
วันเดินทาง:
5-8 เมษายน 61 ราคา: 19,899.-
วันเดินทาง:
13-16, 14-17 เมษายน 61 ราคา: 21,899.-
Download โปรแกรมทัวร์จีน