Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ChinaHainan AirlinesCH281759 ทัวร์จีน ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ร้านใบชา อุทยานเป๋ยไห่ ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน ร้านไข่มุก วัดลามะ นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง ร้านนวดฝ่าเท้า The Place ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน หอบูชาฟ้าเทียนถาน ร้านปี่เซียะ ตลาดรัสเซีย ปักกิ่ง ที่พักระดับ 4 ดาว และสายการบินระดับ 5 ดาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท**

สายการบิน HAINAN AIRLINES
วันเดินทาง: 17-21, 24-28 พฤศจิกายน 60  ราคา: 14,777.-(ปรับลดจาก 15,777.-)

วันเดินทาง:
1-5, 2-6, 7-11, 8-12 ธันวาคม 60  ราคา: 17,777.-
วันเดินทาง: 
13-17, 14-18 ธันวาคม 60  ราคา: 16,777.-
วันเดินทาง: 30 ธันวาคม-3 มกราคม 61  ราคา: 22,900.-
Download โปรแกรมทัวร์จีน