Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ChinaThai AirwaysCH151744 ทัวร์จีน ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ร้านนวดเท้า หอบูชาเทียนถาน ร้านผีชิว กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน ร้านไข่มุก วัดลามะ ร้านผ้าไหม ถนนหวังฟูจิ่ง ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน นั่งรถสามล้อชมเมืองเก่า ร้านบัวหิมะ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง

สายการบิน THAI AIRWAYS.-
วันเดินทาง:
 เต็มทุกกรุ๊ป ราคา: 16,799.- 
Download โปรแกรมทัวร์จีน