Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เที่ยวจีนต้องไปกับเรา Letago ทัวร์ปักกิ่งราคาถูก Let's Go Beijing ชมความยิ่งใหญ่ของเมืองหลวงของประเทศจีน

!! ลูกค้าที่เคยเดินทางไป ประเทศดังต่อไปนี้ Isael / Afghanistan / Pakistan / Uzbekistan / Tajikistan / Turmenistan / Iran / Iraq / Turkey / Egypt / Saudi Arabia / Syria / Lebanon / Jordan / India / Sri Lanka / El and Leah / Libya / Sultan / Nigeria
ตั้งแต่วันที่ 01 JAN 2014 เป็นต้นมา จะไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปของประเทศจีนได้ ต้องยื่นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้น !! (แจ้งตอนจองเลยจ้า)

รายการทัวร์ปักกิ่ง กำแพงจีน และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามรายการด้านล่างนี้

ChinanokscootCH151751 ทัวร์จีน สนามบินดอนเมือง เทียนสิน วัดเจ้าแม่ทับทิม ถนนวัฒนธรรมโบราณ ถนนสไตล์อิตาลี เทียนสิน นั่งรถไฟความเร็วสูง ปักกิ่ง ร้านไข่มุก กายกรรมปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ร้านใบชา ร้านผ้าไหม พระราชวังฤดูร้อน ร้านบัวหิมะ กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ร้านหยก ร้านนวดเท้า ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ ถนนหวังฟูจิ่ง ร้านผีชิว ตลาดรัสเซีย ปักกิ่ง เทียนสิน ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง สุกี้+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด และพักระดับ 4 ดาว *ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท*

สายการบิน NOK SCOOT
วันเดินทาง: 22-26 กันยายน 60 ราคา: 14,555.-
วันเดินทาง:
20-24 ตุลาคม 60 ราคา: 17,555.-
Download โปรแกรมทัวร์จีน

China Hainan AirlinesCH281724 ทัวร์จีน ปักกิ่ง  จัตุรัสเทียนอันเหมิน  พระราชวังต้องห้าม  ร้านนวดเท้า  หอบูชาฟ้าเทียนถาน  ร้านปี่เซียะ  กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน ร้านไข่มุก ร้านใบชา วัดหลิงกวง ช้อปปิ้ง THE PLACE ร้านหยก  กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน  สวนผลไม้ตามฤดูกาล  ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก  ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (บัวหิมะ)  ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง ร้านผ้าไหม  วัดลามะหย่งเหอกง  ตลาดรัสเซีย **พักระดับ 4 ดาว**  **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุีป 1,000 บาท**

สายการบิน HAINAN AIRLINES
วันเดินทาง: 6-10, 13-17 กันยายน 60 ราคา: 13,777.- (ปรับลดจาก 14,777.-)
วันเดินทาง: 18-22 ตุลาคม 60 ราคา: 15,777.-
วันเดินทาง: 2-6, 8-12, 10-14, 16-20, 22-26 พฤศจิกายน 60 ราคา: 15,777.-
Download โปรแกรมทัวร์จีน

China Thai AirwaysCH151754 ทัวร์จีน ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ร้านนวดเท้า หอบูชาเทียนถาน ร้านหมอนยางพารา กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน ร้านไข่มุก วัดหลิงกวง (พระเขี้ยวแก้ว) ร้านผ้าไหม ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ร้านบัวหิมะ ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ ถนนหวังฟูจิ่ง **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท** ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่งโต๊ะละ 2 ตัว อาหารกวางตุ้ง บุฟเฟต์ปิ้งย่าง สุกี้มองโกล+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด และที่พัก ระดับ 4 ดาว 

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 30 สิงหาคม-3 กันยายน 60 ราคา: 14,799.-
วันเดินทาง:
13-17 กันยายน 60 ราคา: 14,799.-
Download โปรแกรมทัวร์จีน

ChinaAir ChinaCH151746 ทัวร์จีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ร้านนวดเท้า หอบูชาเทียนถาน กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน ร้านไข่มุข ร้านใบชา ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ THE PLACE ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน สวนผลไม้ ร้านบัวหิมะ ถนนหวังฟูจิ่ง ร้านผีชิว ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย ร้านผ้าไหม ปักกิ่ง ที่พักระดับ 4 ดาว ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง อาหารกวางตุ้ง BBQ สุกี้+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด

สายการบิน AIR CHINA
วันเดินทาง: 16-20 ตุลาคม 60 ราคา: 17,799.- 
Download โปรแกรมทัวร์จีน

ChinaAir ChinaCH151745 ทัวร์จีน กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ร้านนวดเท้า หอบูชาเทียนถาน ร้านผีชิว กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน ร้านไข่มุก ร้านใบชา ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ THE PLACE ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน สวนผลไม้ ร้านบัวหิมะ ถนนหวังฟูจิ่ง ร้านผ้าไหม ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย ปักกิ่ง กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาหารกวางตุ้ง  **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุีป 1,000 บาท**

สายการบิน AIR CHINA
วันเดินทาง: 20-24 กันยายน 60 ราคา: 15,799.- 
Download โปรแกรมทัวร์จีน

ChinaThai AirwaysCH151744 ทัวร์จีน ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ร้านนวดเท้า หอบูชาเทียนถาน ร้านผีชิว กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน ร้านไข่มุก วัดลามะ ร้านผ้าไหม ถนนหวังฟูจิ่ง ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน นั่งรถสามล้อชมเมืองเก่า ร้านบัวหิมะ ลิ้มรสอาหารพิเศษ...เป็ดปักกิ่ง

สายการบิน THAI AIRWAYS.-
วันเดินทาง: 20-24 ตุลาคม 60 ราคา: 18,799.- 
วันเดินทาง:
 22-26 พฤศจิกายน 60 ราคา: 16,799.- 
Download โปรแกรมทัวร์จีน

ChinaThai AirwaysCH151753 ทัวร์จีน ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ร้านไข่มุก กายกรรมปักกิ่ง ร้านผ้าไหม พระราชวังฤดูร้อน ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ผ่านชมสนามกีฬารังนก  และสนามกีฬาว่ายน้ำ ร้านผีชิว ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย ปักกิ่ง นั่งรถไฟความเร็วสูง เซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) ตลาดก๊อปปี้เถาเป่าเฉิง ร้านใบชา **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท** ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สุกี้+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด เป็ดปักกิ่ง ไก่แดง เสี่ยวหลงเปา และที่พัก ระดับ 4 ดาว 

สายการบิน THAI AIRWAYS
วันเดินทาง: 17-22 ตุลาคม 60 ราคา: 20,799.-
Download โปรแกรมทัวร์จีน

ChinaHainan AirlinesCH281759 ทัวร์จีน ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม ร้านใบชา อุทยานเป๋ยไห่ ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง พระราชวังฤดูร้อน ร้านไข่มุก วัดลามะ นั่งสามล้อชมย่านโบราณหูถ้ง ร้านนวดฝ่าเท้า The Place ร้านหยก กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน ถ่ายรูปหน้าสนามกีฬารังนก ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน หอบูชาฟ้าเทียนถาน ร้านปี่เซียะ ตลาดรัสเซีย ปักกิ่ง ที่พักระดับ 4 ดาว และสายการบินระดับ 5 ดาว **ยังไม่รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท**

สายการบิน HAINAN AIRLINES
วันเดินทาง: 19-23 ตุลาคม 60 ราคา: 17,777.-

วันเดินทาง:
1-5, 3-7, 9-13, 15-19, 17-21, 23-27, 24-28 พฤศจิกายน / 29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม / 30 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม 60  ราคา: 15,777.-

วันเดินทาง:
1-5, 2-6, 7-11, 8-12 ธันวาคม 60  ราคา: 17,777.-
วันเดินทาง:
6-10, 13-17, 14-18 ธันวาคม 60  ราคา: 16,777.-
Download โปรแกรมทัวร์จีน