Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

BaliThai Lion AirBL281905 ทัวร์บาหลี ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร  เกาะบาหลี  จิมบารัน วิหารเทมภัคศิริงค์  ตลาดปราบเซียน  หมู่บ้านคินตามานี บาหลี สวิง (ไม่รวมค่าขึ้น)  ภูเขาไฟบาตูร์  ทะเลสาบบาตูร์  วัดเบซากีห์ ชมระบำบารอง แดนซ์  วัดเม็งวี  เทือกเขาเบดูกัล  วัดอุลัน ดานู  ทะเลสาบบราตัน  วิหารทานาล็อท สวนพระวิษณุ  วิหารอูลูวาตู  อนุสาวรีย์มหาภารตะ พิเศษ...เมนูซ๊ฟู๊ด สไตล์บาหลี + ที่พักระดับ 4 ดาว 

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง: 19-22, 26-29 กันยายน 62 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง: 3-6 ตุลาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
10-13, 16-19, 17-20, 24-27 ตุลาคม / 31 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 7-10, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24, 25-28, 27-30 พฤศจิกายน 62 ราคา: 14,999.-