Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

BALIAir Asia BL281806 ทัวร์บาหลี ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี สวนพระวิษณุ วิหารอูลูวาตู ชายหาดจิมบารัน วิหารเทมภัคศิริงค์ ตลาดปราบเซียน หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาตูร์ วัดเบซากีห์ ชมระบำบารอง แดนซ์ วัดเม็งวี เทือกเขาเบดูกัล วัดอุลัน ดานู ทะเลสาบบราตัน วิหารทานาล็อท ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ อนุสาวรีย์มหาภารตะ พิเศษ!! ชมโชว์ บารองแด๊นซ์ 

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง:
 22-25 พฤศจิกายน/ 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 61 ราคา: 14,999.- (ปรับลดจาก 16,888.-)

วันเดินทาง: 
7-10, 20-23 ธันวาคม 61 ราคา: 18,888.-
วันเดินทาง:
 13-16, 14-17 ธันวาคม 61 ราคา: 17,888.-
วันเดินทาง: 
29 ธันวาคม-1 มกราคม 62 ราคา: 22,888.-
วันเดินทาง: 
30 ธันวาคม-2 มกราคม 62 ราคา: 20,888.-

วันเดินทาง: 
19-22, 26-29 มกราคม/ 31 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 16,888.-

วันเดินทาง:
 21-24, 23-26 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 16,888.-

วันเดินทาง:
 1-4, 14-17, 16-19, 23-26, 28-31 มีนาคม/ 30 มีนาคม-2 เมษายน 62 ราคา: 16,888.-