Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

BALIAir Asia BL281803 ทัวร์บาหลี ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร  เกาะบาหลี  สวนพระวิษณุ  วิหารอูลูวาตู  ชายหาดจิมบารัน วิหารเทมภัคศิริงค์  ตลาดปราบเซียน  หมู่บ้านคินตามานี  ภูเขาไฟบาตูร์  ทะเลสาบบาตูร์  วัดเบซากีห์ ชมระบำบารอง แดนซ์  วัดเม็งวี  เทือกเขาเบดูกัล  วัดอุลัน ดานู  ทะเลสาบบราตัน วิหารทานาล็อท ย่านคูต้า เซ็นเตอร์  อนุสาวรีย์มหาภารตะ พิเศษ!! ชมโชว์ บารองแด๊นซ์ และเต็มอิ่มกับ...SEAFOOD ชมวิวริมหาด

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง:
22-25 กุมภาพันธ์ 61 ราคา: 15,888.-
วันเดินทาง:
8-11 มีนาคม 61 ราคา: 15,888.-
วันเดินทาง:
15-18 มีนาคม / 29 มีนาคม-1 เมษายน 61 ราคา: 14,888.-
วันเดินทาง: 12-15, 14-17 เมษายน 61 ราคา: 19,888.-
วันเดินทาง: 10-13, 17-20 พฤษภาคม 61 ราคา: 14,888.-
วันเดินทาง: 7-10, 14-17, 21-24 มิถุนายน 61 ราคา: 15,888.-
วันเดินทาง:
12-15, 19-22 กรกฎาคม 61 ราคา: 16,888.-
วันเดินทาง:
9-12, 23-26 สิงหาคม 61 ราคา: 16,888.-
Download โปรแกรมทัวร์บาหลี