Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย Bali Tour ตลอดปี 2560 2561 เส้นทางเที่ยวสุดชิค Let's Go Bali เที่ยวบาหลี

 

รายการทัวร์บาหลี และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามด้านล่างนี้

BaliThai Lion AirBL281904 ทัวร์บาหลี สนามบินงูระฮ์ไร  ดินเนอร์ ณ หาดจิมบารัน วัดเม็งวี (ทามมาอายุน)  วานากิริ ฮิลส์  ประตูสวรรค์  เทือกเขาเบดูกัล  ทะเลสาบบราตัน  วัดอูลันดานู  วิหารทานาล็อท หรือวิหารกลางทะเล วิหารอูลูวาตู  สวนพระวิษณุ  ร้านกฤษณะ (ร้านของฝาก)  อนุสาวรีย์มหาภารตะ ที่พักระดับ 4 ดาว

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 
28-30 มิถุนายน 62 ราคา: 8,999.- (ปรับลดจาก 11,999.-)

วันเดินทาง: 5-7, 19-21 กรกฎาคม 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง: 
13-15, 14-16, 15-17 กรกฎาคม 62 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง: 2-4, 16-18, 23-25 สิงหาคม / 30 สิงหาคม-1 กันยายน 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง: 
10-12 สิงหาคม 62 ราคา: 13,999.-(รับ waiting list)

วันเดินทาง: 7-9, 14-16, 21-23, 28-30 กันยายน 62 ราคา: 11,999.-

วันเดินทาง: 5-7, 6-8, 21-23 ตุลาคม 62 ราคา: 11,999.-
วันเดินทาง: 
12-14, 13-15 ตุลาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง: 
19-21, 20-22, 26-28, 27-29 ตุลาคม 62 ราคา: 12,999.-

วันเดินทาง: 2-4, 9-11, 16-18, 23-25, 24-26 พฤศจิกายน 62 ราคา: 12,999.-
 

BaliAir AsiaBL281901 ทัวร์บาหลี ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร  เกาะบาหลี  สวนพระวิษณุ  วิหารอูลูวาตู  ชายหาดจิมบารัน วิหารเทมภัคศิริงค์  ตลาดปราบเซียน  หมู่บ้านคินตามานี  ภูเขาไฟบาตูร์  ทะเลสาบบาตูร์  วัดเบซากีห์ ชมระบำบารอง แดนซ์  วัดเม็งวี  เทือกเขาเบดูกัล  วัดอุลัน ดานู  ทะเลสาบบราตัน วิหารทานาล็อท ย่านคูต้า เซ็นเตอร์  อนุสาวรีย์มหาภารตะ ดินเนอร์ชมพระอาทิตย์ตกดินหาดจิมบารัน

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 5-8 กรกฎาคม 62 ราคา: 15,999.-
วันเดินทาง:
25-28 กรกฎาคม 62 ราคา: 15,999.- 

วันเดินทาง: 2-5 สิงหาคม 62 ราคา: 14,999.-
 

BaliAir AsiaBL281903 ทัวร์บาหลี ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร  เกาะบาหลี  วัดเม็งวี  วัดเบซากีห์ ชมระบำบารอง แดนซ์  หมู่บ้านคินตามานี  บาหลี สวิง  ภูเขาไฟบาตูร์  ทะเลสาบบาตูร์  วิหารเทมภัคศิริงค์  ตลาดปราบเซียน วานากิริฮิลล์  ประตูสวรรค์  เทือกเขาเบดูกัล  วัดอุลัน ดานู  ทะเลสาบบราตัน  วิหารทานาล็อท สวนพระวิษณุ  วิหารอูลูวาตู  ห้างกฤษณะ (สิ้นค้าท้องถิ่น)  ชายหาดจิมบารัน  อนุสาวรีย์มหาภารตะ พิเศษ ... รับประทานอาหารพร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน / ชมโชว์ บารองแดนซ์ + สนุกสุดมันส์ เล่นบาหลี สวิง

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 27 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 62 ราคา: 10,999.- (ปรับลดจาก 17,999.-) 
วันเดินทาง: 4-8, 11-15, 18-22 กรกฎาคม 62 ราคา: 16,999.-
วันเดินทาง: 1-5 สิงหาคม 62 ราคา: 16,999.-
 

BaliThai Lion AirBL281905 ทัวร์บาหลี ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร  เกาะบาหลี  จิมบารัน วิหารเทมภัคศิริงค์  ตลาดปราบเซียน  หมู่บ้านคินตามานี บาหลี สวิง (ไม่รวมค่าขึ้น)  ภูเขาไฟบาตูร์  ทะเลสาบบาตูร์  วัดเบซากีห์ ชมระบำบารอง แดนซ์  วัดเม็งวี  เทือกเขาเบดูกัล  วัดอุลัน ดานู  ทะเลสาบบราตัน  วิหารทานาล็อท สวนพระวิษณุ  วิหารอูลูวาตู  อนุสาวรีย์มหาภารตะ พิเศษ...เมนูซ๊ฟู๊ด สไตล์บาหลี + ที่พักระดับ 4 ดาว 

สายการบิน THAI LION AIR
วันเดินทาง:
12-15 กันยายน 62 ราคา: 12,999.-
วันเดินทาง:
19-22, 26-29 กันยายน 62 ราคา: 13,999.-

วันเดินทาง: 3-6 ตุลาคม 62 ราคา: 13,999.-
วันเดินทาง:
10-13, 16-19, 17-20, 24-27 ตุลาคม / 31 ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 62 ราคา: 14,999.-

วันเดินทาง: 7-10, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24, 25-28, 27-30 พฤศจิกายน 62 ราคา: 14,999.-