Letago Travel & Tours

เที่ยวทั่วโลก เที่ยวกับเลททาโก

ติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นทัวร์ ร่วมสนุกรับของรางวัลพิเศษ ได้ที่ line@ นี้ click add เลยจ้า

ทัวร์บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย Bali Tour ตลอดปี 2560 2561 เส้นทางเที่ยวสุดชิค Let's Go Bali เที่ยวบาหลี

 

รายการทัวร์บาหลี และวันเดินทางที่เปิดรับจอง ตามด้านล่างนี้

BALIAir Asia BL281806 ทัวร์บาหลี ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร เกาะบาหลี สวนพระวิษณุ วิหารอูลูวาตู ชายหาดจิมบารัน วิหารเทมภัคศิริงค์ ตลาดปราบเซียน หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาตูร์ วัดเบซากีห์ ชมระบำบารอง แดนซ์ วัดเม็งวี เทือกเขาเบดูกัล วัดอุลัน ดานู ทะเลสาบบราตัน วิหารทานาล็อท ย่านคูต้า เซ็นเตอร์ อนุสาวรีย์มหาภารตะ พิเศษ!! ชมโชว์ บารองแด๊นซ์ 

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 20-23, 27-30 กันยายน 61 ราคา: 14,888.-

วันเดินทาง:
7-10 ตุลาคม 61 ราคา: 15,888.-
วันเดินทาง: 
11-14, 19-22 ตุลาคม 61 ราคา: 17,888.-
วันเดินทาง: 
20-23 ตุลาคม 61 ราคา: 18,888.-

วันเดินทาง:
 15-18, 22-25 พฤศจิกายน/ 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 61 ราคา: 16,888.-

วันเดินทาง: 
7-10, 20-23 ธันวาคม 61 ราคา: 18,888.-
วันเดินทาง:
 13-16, 14-17 ธันวาคม 61 ราคา: 17,888.-
วันเดินทาง: 
29 ธันวาคม-1 มกราคม 62 ราคา: 22,888.-
วันเดินทาง: 
30 ธันวาคม-2 มกราคม 62 ราคา: 20,888.-

วันเดินทาง: 
19-22, 26-29 มกราคม/ 31 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 16,888.-

วันเดินทาง:
 21-24, 23-26 กุมภาพันธ์ 62 ราคา: 16,888.-

วันเดินทาง:
 1-4, 14-17, 16-19, 23-26, 28-31 มีนาคม/ 30 มีนาคม-2 เมษายน 62 ราคา: 16,888.-

ฺBaliRoyal BruneiBL281805 ทัวร์บาหลี ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน  ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร  เกาะบาหลี ระบำบารอง แดนซ์  หมู่บ้านคินตามานี  วิหารเทมภัคศิริงค์ (วัดพุศักดิ์สิทธิ์)  ตลาดปราบเซียน  ชายหาดจิมบารัน วัดเม็งวี  เทือกเขาเบดูกัล  วัดอุลัน ดานู  ทะเลสาบบราตัน  วิหารทานาล็อท ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร  ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน  บรูไน  มัสยิดสุลต่าน โอมาร์อาลีไซฟุดดิน  มัสยิดทองคำ  พิพิธภัณฑ์ ROYAL REGALIA  หมู่บ้านกลางน้ำ  ล่องเรือชมลิงจมูกยาว  ตลาดกาดง พิเศษ!! ชมโชว์บารอง แดนซ์ + ล่องเรือชมลิงจมูกยาว

สายการบิน ROYAL BRUNEI
วันเดินทาง:
25-29 กันยายน 61 ราคา: 19,888.-
วันเดินทาง:
23-27 ตุลาคม 61 ราคา: 21,888.-
วันเดินทาง:
20-24 พฤศจิกายน 61 ราคา: 21,888.-
วันเดินทาง:
4-8 ธันวาคม 61 ราคา: 24,888.-
 

BALIAir Asia BL281803 ทัวร์บาหลี ท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร  เกาะบาหลี  สวนพระวิษณุ  วิหารอูลูวาตู  ชายหาดจิมบารัน วิหารเทมภัคศิริงค์  ตลาดปราบเซียน  หมู่บ้านคินตามานี  ภูเขาไฟบาตูร์  ทะเลสาบบาตูร์  วัดเบซากีห์ ชมระบำบารอง แดนซ์  วัดเม็งวี  เทือกเขาเบดูกัล  วัดอุลัน ดานู  ทะเลสาบบราตัน วิหารทานาล็อท ย่านคูต้า เซ็นเตอร์  อนุสาวรีย์มหาภารตะ พิเศษ!! ชมโชว์ บารองแด๊นซ์ และเต็มอิ่มกับ...SEAFOOD ชมวิวริมหาด

สายการบิน AIR ASIA
วันเดินทาง: 23-26 สิงหาคม 61 ราคา: 15,999.-(ปรับลดจาก 16,888 บาท)  รับ waiting list